KAMU İŞÇİLERİNE İLAVE BİR MAAŞ İKRAMİYE

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere, her yıl bir aylık tutarında yapılan ilave ödemeden hariç olarak, Cumhurbaşkanı Kararıyla 2018 yılında bir aylık tutarında ilave ödeme daha yapılacak.


Kamu işçilerine 2018 yılında verilecek olan tediyenin ödenme tarihleri Bakanlar Kurulunca belirlenmişti

24 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere 2018 yılında;

-Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ilave tediyenin birinci yarısı 26/1/2018, diğer yarısı ise 8/6/2018 tarihinde ödenmişti.

-Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24/12/2018 tarihinde ödenecek.

İlave tediye alanlara bir ilave tediye daha yapılacak

6772 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, ilave tediye ödemesi yapılan kamu işçilerine, bu ödemelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle bir ilave tediye daha yapılabiliyor.

Bu düzenlemeye istinaden çıkarılan 2018/26 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kamu işçilerine 2018 yılında ilk yarısı 17/8/2018, diğer yarısı ise 7/12/2018 tarihinde ödenmek üzere ilave tediye verilmesi kararlaştırıldı.

İlave tediye kimlere ödeniyor?

Madde 1 – Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.

Madde 2 – Birinci maddede sözü geçen işçilerden maden işletmelerinin munhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına bu işlerde çalıştıkları müddetle mütenasip olarak her yıl için ayrıca birer aylık  istihkakları tutarında bir ilave tediye daha yapılır.

Madde 3 – Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı karariyle aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı : 2018/26

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kuramlarda çalışan işçilere; anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre 2018 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 17/8/2018, diğer yarısının 7/12/2018 tarihinde ödenmesine, mezkur Kanunun 3 üncü ve 4 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

14 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Copyright © Web Tasarım | ALİ RIZA EROĞLU